Reklamační řád

Posted by asdas sadas on

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Reklamační řád internetové nákupní galerie www.walerio.cz, kterou provozuje společnost 

Walerio Distribution, s.r.o., Čujkovova 1714/21, Zábřeh, 700 30 Ostrava.  

 

1. Jak vyplývá z Všeobecných obchodních podmínek, je Provozovatel internetové galerie společnost Walerio Distribution, s.r.o.  zprostředkovatelem prodeje zboží mezi Kupujícím a Prodávajícími z Číny a dalších zemích. 

 

2. Reklamovat u Provozovatele nákupní galerie www.walerio.cz nelze:

a) kvalitu a jakost zboží, které si Nakupující objedná

b) soulad zboží s českými či evropskými normami a standardy

 Reklamace dodaného zboží (nároky z odpovědnosti za škodu způsobenou vadou zboží) řeší Kupující samostatně přímo s Dodavatelem zboží. Provozovatel je Nakupjícímu plně k dispozici a je schopný mu pomoct reklamaci vyřešit. Kontaktovat provozovatele můžete na emailu reklamace@walerio.cz

3. U provozovatele je možno reklamovat:

a) nedodání zboží

b) prodlevu s dodáním zboží

 

4. U nedodání zboží je možno řešit reklamaci:

a) výzvou k opětovnému objednání zboží; Provozovatel na své náklady objedná zboží opětovně,

b) výzvou k vrácení peněz s uvedením čísla účtu, na který mají být peníze vráceny.

 

5. Při prodlevě s dodáním zboží o více než šedesát dní je možno podat reklamaci:

  • t.j. podat výzvu k vrácení peněz s uvedením čísla účtu, na který mají být peníze vráceny. 

 

6. Reklamovat lze e-mailem: reklamace@walerio.cz nebo písemně na adresu

Walerio Distribution, s.r.o., Malý Koloredov 811, Frýdek Místek 73801, 

Reklamace se podává na řádně a čitelně vyplněném Reklamačním protokolu. 

7. Provozovatel o reklamaci rozhodne ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu poskytnuté služby. Maximální lhůta k vyřízení reklamace je 30 dní.

 

8. U oprávněných reklamací se provozovatel zavazuje vrátit peníze na účet uvedený v reklamaci do pěti pracovních dní po vyřízení reklamace. Peníze nelze vrátit v hotovosti, pouze převodem na účet.

 

Platnost dne 1.11.2020